Friday, 16 April 2010

KERAJAAN ABBASIAH!!!!!!Kerajaan Bani Abbasiyyah ialah nama yang diberi bagi Khalifah Baghdad iaitu empayar kedua Islam selepas penyingkiran pemerintahan Kerajaan Bani Ummaiyyah. Kerajaan ini merampas kuasa pada tahun 750 selepas mereka berjaya mengalahkan tentera Ummaiyyah dalam medan peperangan. Kerajaan ini berkembang selama dua kurun tetapi secara perlahan-lahan mengalami zaman kejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki yang mereka cipta. Kerajaan ini akhirnya berakhir pada tahun 1258 selepas Hulagu Khan iaitu seorang panglima tentera Mongol menghancurkan Baghdad.

KHALIFAH ABBASIYYAH (BAGHDAD)
Abu al-Abbas al-Saffah 750 - 754
Al-Mansur 754 - 775
Al-Mahdi 775 - 785
Al-Hadi 785 - 786
Harun al-Rashid 786 - 809
Al-Amin 809 - 813
Al-Ma'mun 813 - 833
Al-Mu'tasim 833 - 842
Al-Wathiq 842 - 847
Al-Mutawakkil 847 - 861
Al-Muntasir 861 - 862
Al-Musta'in 862 - 866
Al-Mu'tazz 866 - 869
Al-Muhtadi 869 - 870
Al-Mu'tamid 870 - 892
Al-Mu'tadid 892 - 902
Al-Muktafi 902 - 908
Al-Muqtadir 908 - 932
Al-Qahir 932 - 934
Ar-Radi 934 - 940
Al-Muttaqi 940 - 944
Al-Mustakfi 944 - 946
Al-Muti 946 - 974
At-Ta'i 974 - 991
Al-Qadir 991 - 1031
Al-Qa'im 1031 - 1075
Al-Muqtadi 1075 - 1094
Al-Mustazhir 1094 - 1118
Al-Mustarshid 1118 - 1135
Ar-Rashid 1135 - 1136
Al-Muqtafi 1136 - 1160
Al-Mustanjid 1160 - 1170
Al-Mustadi 1170 - 1180
An-Nasir 1180 - 1225
Az-Zahir 1225 - 1226
Al-Mustansir 1226 - 1242
Al-Musta'sim 1242 - 1258

KHALIFAH ABBASIYYAH (KAHERAH)
Al-Mustansir II 1261
Al-Hakim I 1262-1302
Al-Mustakfi I 1302-1340
Al-Wathiq I 1340-1341
Al-Hakim II 1341-1352
Al-Mu'tadid I 1352-1362
Al-Mutawakkil I 1362-1383
Al-Wathiq II 1383-1386
Al-Mu'tasim II 1386-1389
Al-Mutawakkil I (menaiki takhta semula) 1389-1406
Al-Musta'in 1406-1414
Al-Mu'tadid II 1414-1441
Al-Mustakfi II 1441-1451
Al-Qa'im 1451-1455
Al-Mustanjid 1455-1479
Al-Mutawakkil II 1479-1497
Al-Mustamsik 1497-1508
Al-Mutawakkil III 1508-1517

No comments:

Post a Comment