Wednesday, 21 April 2010

PANGLIMA ISLAM DALAM SEJARAH!!!!!!

"I did not come into contact with any Muslim before I embraced Islam. I read the Qur'an first and realized no person is perfect, Islam is perfect, and if we imitate the conduct of the Holy Prophet... we will be successful."
Cat Steven aka Yusuf Islam

KHULAFA AS RASYIDIN
ABU BAKAR AS SIDDIQ
- menentang kelompok Arab yang Murtad (peperangan Islam - Riddah)
UMAR ibn AL KHATTAB
- menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada Empayar Parsi (berjaya menamatkan Empayar Parsi), dan menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara, dan Armenia daripada Byzantine (Rom Timur). Ada diantara pertempuran ini menunjukkan ketangkasan tentera Islam seperti Perang Yarmuk yang menyaksikan tentera Islam yang berjumlah 40,000 orang menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah 120,000 orang. Hal ini mengakhiri pemerintahan Byzantine di selatan Asia Kecil.
UTHMAN ibn AFFAN
- keseluruhan Iran, sebahagian daripada Afrika Utara, dan Cyprus menjadi sebahagian daripada empayar Islam
ALI ibn ABU TALIB
- terlibat dengan Peperangan Siffin
ABU UBAIDAH ibn AL-JARRAH
- Berjasa besar dalam peperangan antara tentera Islam dengan tentera Rom Byzantine dalam siri Peperangan Islam-Rom Byzantine.
- menjadi panglima besar bagi menggantikan Khalid ibn al-Walid untuk menjadi panglima perang di Syria
AMRU ibn AL-AAS
- menumpaskan angkatan Byzantine di Mesir, di bawah pimpinan Theodore dalam Peperangan Heliopolis dan mengambil alih Alexandria pada November 641, tentera Arab mengambilalih keseluruhan Mesir.kemudian menewaskan Manuel di Peperangan Nikiou.
- salah seorang daripada tulang belakang tentera Islam dalam siri Peperangan Islam-Rom Byzantine. Kelebihannya sebagai seorang ahli politik Arab banyak menyumbang kepada kemenangan tentera Islam ketika melakukan tipu helah, terutamanya ketika berdialog dengan para panglima tentera Rom dan merisik kekuatan dan kelemahan tentera Rom.
SAAD ibn ABI WAQQAS
- berjasa besar dalam mengetuai tentera Islam untuk melumpuhkan seluruh kekuatan angkatan perang Parsi. Kerana kejayaannya menewaskan tentera Parsi dalam peperangan yang dikenali sebagai Perang al-Qadisiyyah, Sa'ad digelar Pahlawan Qadisiyyah.
YAZID ibn ABU SUFIAN
- salah seorang dari 4 panglima yang dihantar oleh Khalifah Abu Bakar untuk menakluki Syria pada 634
- telibat dalam Peperangan Yarmuk
MUAWIYAH
- menakluki Caesarea Mazaca pada 647 , Salamis dan berjaya menawan Cyprus (649) dan Rhodes (654) sambil berjaya menumpaskan tentera laut Byzantine di Lycia (655)
SHURHABIL ibn HASSAN
- salah seorang dari 4 panglima yang dihantar oleh Khalifah Abu Bakar untuk menakluki Syria pada 634
QA'QA ibn AMRU
- terlibat dengan Perang Muzayyah, Perang Berantai, Perang al-Qadisiyyah
ABDULLAH ibn ZUBAIR
- dibawah pimpinan Abdullah ibn Saad mara ke Sbeitla, Tunisia, ibu negara Exarch of Carthage, Raja Gregory. Raja Gregory terbunuh dalam Perang Sufetula pada tahun 647.
ZIRRAR ibn AZWAR
- terlibat dalam siri Peperangan Islam-Rom Byzantine.
WALID ibn UQBAH
- menghapuskan pemberontakan di Azerbaijan
ASIM ibn AMRU
- terlibat dalam Perang Ullais, Perang Walaja menentang Parsi
HAKAM ibn AMRU
- menakluki Makran pada tahun 644 selepas menumpaskan angkatan Raja Sahasi Rai II dalam Perang Rasil
MAJASHA ibn MASOOD
- Pada 652, Balochistan (Iran) telah ditakluki ketika berlaku kekacauan di Kermān.
ABDUL RAHMAN ibn SAMRAH
- melumpuhkan rusuhan di Zarang, Afghanistan.menakluki Kabudan Ghazni. Pada masa yang sama menakluki sehingga Quetta berdekatan Balochistan (Pakistan) dan pada tahun 654 menakluki Dawar dan Qandabil yang sekarang dikenali sebagai Bolan.
ABDULLAH ibn AAMIR
- terlibat dalam siri Peperangan Islam-Parsi Sassanid
KHALID ibn AL-WALID
- terlibat dalam perang di Syria, Mesir menentang angkatan Rom dan Parsi. Dia juga terlibat dalam Perang Yarmuk, perang yang hebat kerana dapat menumpaskan angkatan Byzantine
ABDULLAH ibn SAAD
- menakluki Tripolitania diikuti Sufetula, 150 km selatan Carthage. berundur ke Mesir pada 648. Menumpaskan Constans II dalam Perang laut di Phoenice in 655.
AL-AHNAF Ibn QAYS
- membantu dalam penaklukan Khurasan dengan membawa Tustar dan Marwir-Rawdh kedalam empayar islam dan menyebabkan Yazdgerd III berlindung di Merv dimana dia mati dibunuh pada tahun 651.
AL-NU'MAN ibn MUQARRIN AL-MUZANI
- menumpaskan Yazdgerd III dalam Perang Nihawānd.
SALMAN ibn RABIAH
ABD AR-RAHMAN ibn RABIAH
AYADH ibn GHANAM
- menakluki Armenia
HABIB ibn MUSLAIMAH
- menakluki sehingga Laut Hitam. menakluki Armenia, Azerbaijan, Georgia semasa pemerintahan Khalifah Umar. Semasa pemerintahan Khalifah Uthman, pemberontakan menentang pemerintahan Saidina Uthman berlaku, dan Uthman mengarahkan Habib ibn Muslaimah untuk menyerang Armenia dan Georgia.

KERAJAAN BANI UMAIYYAH
YAZID bin MUAWIYAH
- serangan pertama keatas Constantinople
UMAR ibn SAAD
- menumpaskan Husain ibn Ali di Perang Karbala pada tahun 680.
UBAYD-ALLAH ibn ZIYAD
- menakluki Bukhara pada 674; membantu menumpaskan Husain ibn Ali di Perang Karbala pada tahun 680.
MUSLIM bin UQBAH AL-MURRI
- merampas Madinah selepas Perang al-Harrah pada tahun 683.
MASLAMA bin ABDUL MALIK
-menyerang Constantinople pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik
SULAIMAN ibn HISHAM
SAID bin UTHMAN
- menakluki Sughd pada tahun 676.
AL-HAJJAJ ibn YUSUF
- menumpaskan peberontakan Abdullah Ibn al-Zubair dan membantu menyatukan empayar Islam dibawah kerajaan Umaiyyah.
QUTAIBAH ibn MUSLIM
- menakluki Turkestan
AL MUHALLAB ibn ABI SUFFRAH
- mula meyerang Kirman dan melakukan penyebaran Islam ke India. penaklukan Makran, dimana kaum Azdi Arabs menetap terus, budaya dan ketenteraan diserap di Sindh sehingga ke Multan, Punjab Pakistan.
MUHAMMAD ibn-QASIM
- pada tahun 712 menakluki Sindh selepas menumpaskan Raja Dahir.
YAZID ibn AL-MUHALLAB
ABU AL-MUHAJIR DINAR
KUSAILA
UQBAH ibn NAFI
- bertanggung jawab untuk menakluk Islam Maghreb, termasuk Algeria barat (sekarang) dan Maghribi di Afrika Utara.
HASSAN ibn NU'MAN
-menumpaskan Ioannes the Patrician dan Tiberios III pada Pertempuran Carthage di 698. Kemudian dia mara sehingga ke Banjaran Atlas.
TARIF ibn MALLUK
MUSA ibn NUSAIR
- Penakluk Africa Utara
ABD AL-AZIZ ibn MUSA
TARIQ ibn ZIYAD
-mengalahkan kerajaan Visigoth pada Pertempuran Guadalete.
AYYUB ibn HABIB AL-LAKHMI
AL-DJARRAH ibn ABDULLAH
AL-HURR ibn ABD AL-RAHMAN AL-THAQAFI
YUSUF ibn 'AMR AL-THAQAFI
- menumpaskan dan membunuh Zaid ibn Ali dalam pertempuran tahun 740.
AL-SAMH ibn MALIK AL-KHAWLANI
ANBASA ibn SUHAYM AL-KALBI
ABDUL RAHMAN AL GHAFIQI
MUNUZA
ALQAMA
YUSUF ibn 'ABD AL-RAHMAN AL-FIHRI
ABD AR-RAHMAN I

KERAJAAN BANI ABBASIYYAH
As-Saffah
- menubuhkan kerajaan Abbasiyyah selepas mengalahkan Bani Umayyah di Pertempuran Zab pada tahun 750.
Ziyad ibn Salih
- mengalahkan Dinasti Tang China pada Pertempuran Talas tahun 751 dan mengambil alih Syr Darya (Asia Tengah).
Abu Muslim Khorasani
Asad ibn al-Furat
- memulakan kempen besar-besaran untuk menakluki Sicily.
Harun al-Rashid
- mengalahkan Nikephoros I pada Pertempuran Krasos di 805.
Ali ibn Isa ibn Mahan
- dikalahkan pada Pertempuran Rayy Mac 811
Tahir ibn Husayn,
-seorang jeneral Parsi bertugas di bawah al-Ma'mun dan memimpin pasukan yang mengalahkan khalifah al-Amin pada Pertempuran Rayy Mac 811, diikuti oleh Pengepungan Baghdad di mana khalifah al-Amin terbunuh dan al-Ma'mun menjadi khalifah seterusnya.
Abdullah ibn Tahir al-Khurasani,
-paling terkenal untuk menenangkan kekacauan selepas perang saudara antara al-Amin dan al-Ma'mun.
Simjur al-Dawati,
-menerima penyerahan Zaranj dari al-Mu'addal.
Ghassan ibn Abbad,
-menghancurkan pemberontakan di Sind di 831-832.
Muhammad ibn Humayd al-Tusi,
- dikalahkan oleh Babak Khorramdin, seorang pemimpin Parsi revolusi Khurramiyyah pada tahun 831.
Al-Afshin
-memulakan Pengepungan keatas Istana Babak, dengan menggunakan mesin pengepungan dan nafta penyembur, dan akhirnya menyerang Babak Puri pada bulan Ogos 837 mengalahkan dan menangkap Babak Khorramdin yang kemudian hukum bunuh.
Ishaq ibn Ibrahim ibn Mu'sab,
- mengalahkan Khurramiyyah di Hamadan di 833.
Ujayf ibn Anbasa
Khalifah Al-Mu'tasim
- menumpaskan Maharaja Byzantine, Theophilus dengan bantuan jeneral Al-Afshin pada tarikh 21 Julai 838 di Pertempuran Ankara diikuti dengan Pengepungan Amorium pada tahun yang sama di mana bandar itu jatuh ketangan tentera Islam.
Al-Wathiq
- menumpaskan Theoktistos pada Pertempuran Mauropotamos pada tahun 844.
Bugha al-Kabir
- membantu Calpihs Al-Wathiq dan Al-Mutawakkil menghancurkan pemberontakan . Dia menyerang dan membakar Tiflis pada tahun 851-852.
Khalifah Al-Mutawakkil
- menumpaskan Maharaja Byzantine Michael III di Dazimon pada tahun 860.
Al-Qummi
- menghancurkan pemberontakan Bujah Afrika di Mesir pada tahun 856.
Al-Muwaffaq
- bersama-sama dengan Musa bin Bugha mengalahkan Yakub-i Laith Saffari pada Pertempuran Dair al-'Aqul di Iraq pada 876.
Ahmad ibn Tulun
- mengisytiharkan kemerdekaan daripada Khilafah Abbasiyyah pada tahun 874, di tengah kekacauan di Iraq kerana Pemberontakan Zanj dan menubuhkan Dinasti Tulunid Mesir. Pada 877 ia mengalahkan pasukan Abbasiyah di bawah Musa bin Bugha
Muhammad bin Sulayman
- dengan sokongan angkatan laut dari pasukan sempadan yang berpusat di Tarsus menyerang Mesir dan Shaiban bin Ahmad bin Tulun terpaksa berundur dengan pasukannya untuk Fustat, di mana pada tarikh 10 Januari 905 dia menyerah tanpa syarat sehingga membawa menamatkan Dinasti Tulunid dari Mesir.
Nasir ad-Daula
-penguasa Hamdani Al-Jazira disokong Khalifah Al-Muttaqi bagi memulihkan keselamatan di Baghdad antara 940-941.
Tuzun the Turk,
-menakluki Baghdad dan menghapuskan Khalifah Al-Muttaqi di 944. Ia mengalahkan Buwayhids dalam Pertempuran di Wasit
Ahmad Mu'izz al-Daula the Buwayhid,
-merebut kuasa di Baghdad setelah permohonan dari Khalifah Al-Mustakfi untuk memulihkan keadaan di bandar.

DINASTI ISLAM YANG BERTEMPAT DI WILAYAH TIMUR MESIR DAN UTARA SEMANJUNG ARAB
DINASTI ZENGID : 1127-1250
Zengi
- Pada tahun 1144 menakluki Edessa
Nur ad-Din Zangi,
- mengalahkan Perang Salib Kedua, menghancurkan tentera salib di Perang Inab, dan membunuh Raymond dari Antioch pada tahun 1149.

DINASTI AYYUBI: 1171-1246
Saladin
-memimpin umat Islam menentang Tentera Salib dan akhirnya merebut kembali Palestin dari Kerajaan Tentera Salib di Jerusalem setelah kemenangannya dalam Pertempuran Hattin.
Al-Adil I
-menumpaskan Al-Afdhal pada Pertempuran Bilbeis pada Januari 1200
Al-Afdal
-menumpaskan dan membunuh Gerard Ridefort, Grand Master Knights Templar dan Grand Master Knights Hospitaller, Roger des Moulins, dalam Pertempuran Cresson tahun 1187
Al-Kamil
As-Salih Ayyub

MAMLUKS: 1250-1517
Saif ad-Din Qutuz,
- mengalahkan bangsa Mongol pada Pertempuran Ain Jalut pada 1260.
Baibars
-mengalahkan bangsa Mongol pada Pertempuran Ain Jalut pada 1260. Dia berjuang seorang menentang tentera salib besar dan mengalahkannya dalam Pertempuran La Forbie. Ia juga bertarung Pertempuran Mansurah al semasa Perang Salib Ketujuh. Bertempur dan mengalahkan 7, 8, dan 9 Perang Salib.
Faris ad-Din Aktai
Saif al-Din Qalawun,
- menentang tentera Abaqa Khan bawah Möngke Temur dalam Pertempuran Kedua Homs dan menaklukinya pada tahun 1281.
Al-Ashraf Khalil
- menakluki kota tentera salib terakhir, Acre pada tahun 1291.
Al-Nasir Muhammad
-menamatkan pencerobohan Mongol ke Syria dalam Pertempuran Marj al-Saffar tahun 1303
Baibars II
-menumpaskan Kutlushah yang dihantar oleh Ghazan pada Pertempuran Marj al-Saffar di 1303 antara Mongol dan Dinasti Mamluk.
Al-Ashraf Qansuh al-Ghawri
- dikalahkan oleh Sultan Uthmaniyyah Selim I pada Pertempuran Marj Dabiq utara Aleppo, Syria pada tahun 1516.
Tuman bay II
-dikalahkan oleh Sultan Uthmaniyyah Selim I pada Pertempuran Ridanieh pada 1517 dan menamatkan Kesultanan Mamluk Mesir.

DINASTI ISLAM
Abd ar-Rahman ibn Rustam
Ubaydallah al-Mahdi Billah, pengasas Empayar Fatimiyyah
Idris I
-menakluk sebahagian besar dari Maghribi utara, dan mendirikan bandar Fes,
Jawhar as-Siqilli,
-menawan Mesir untuk Fatimiyyah dan menubuhkan bandar Kaherah.
Yusuf ibn Tashfin, Almoravid general,
-mengalahkan Raja Alfonso VI dari Castile dan pasukan gabungan dari León, Aragón dan Castile pada 23 Oktober 1086, di Pertempuran Zallaqah, menghentikan kemaraan Kristian selama empat generasi di Semenanjung Iberia.
Abd al-Mu'min, Almohad General and founder of the Almohad Empire.
-menghancurkan kuasa dinasti Al-Murabitun pada tahun 1147.
Yaqub al-Mansur
-mengalahkan Raja Castile Alfonso VIII dalam Pertempuran Alarcos, pada 18 Julai 1195.
Al-Afdhal Syahansyah
-komandan pasukan Mesir semasa Perang Salib Pertama
Abu Marwan Abd al-Malik I Saadi,
-mengalahkan tentera Portugis di bawah Abu Abdallah Mohammed II Saadi dan Raja Sebastian dari Portugal pada Pertempuran Alcácer Quibir pada 4 Ogos 1578
Ahmad al-Mansur
Judar Pasha,
-mengalahkan Askia Ishaq II dari Empayar Songhai di Pertempuran Tondibi, konfrontasi yang menentukan dalam pencerobohan Maghribi abad keenam belas Empayar Sub-Sahara.Al-Rasyid, Pada 1666 ia mengambil Fes dan menamatkan kuasa Dinasti Saadi. Kemudian menakluki Marrakech pada 1669 dan menduduki Sus dan Anti-Atlas.
Ahmed Bey
Abd al-Qadir
Lalla Fatma N'Soumer
Omar Mukhtar

JENERAL AFGHAN
EMPAYAR GHAZNAVID
Mahmud of Ghazni
menakluki Khorasan dari pemberontak Faiq di bantuan Emir Samanid, Nuh II pada tahun 994

DINASTI GHURID
Muhammad of Ghor
- mengalahkan Prithviraj Chauhan pada Pertempuran Kedua Tarain. Beliau juga menawan Empayar Ghaznavid dan meluaskan daerahnya hingga ke Lahore

EMPAYAR DURRANI
Ahmad Shah Abdali
-mengalahkan Empayar Maratha di Pertempuran Panipat (1761). Dia mendirikan Empayar Durrani yang merupakan negara besar yang termasuk wilayah-wilayah di Afghanistan moden, Pakistan, provinsi Khorasan Iran dan bahagian yang lebih kecil di India barat

JENERAL ISLAM TURKIC
SELJUK
Toğrül Beg
-mengalahkan Empayar Ghaznavid pada Pertempuran Dandanaqan dan menawan Khorasan di 1040
Alp Arslan
-mengalahkan Empayar Byzantine dan menangkap Maharaja Romanos IV pada Pertempuran Manzikert pada tahun 1071, memulakan pendudukan Turki di Anatolia.
Malik Shah I
-terlibat dalam Pertempuran Manzikert pada tahun 1071
Kilij Arslan I
-terlibat dalam Perang Salib Pertama, dan menghalang kemaraan Kristian di Pertempuran Mersivan dan Heraclea di 1101.
Abu Nasr Shams al-Muluk Duqaq of Damascus
-merampas kembali Diyarbakr pada tahun 1099, 1103, menawan Homs dalam Perang Salib Pertama
Kerbogha of Mosul
-terlibat dalam Perang Salib Pertama
Yaghi-Siyan of Antioch
-mempertahankan Antioch pada tahun 1097-1098
Fakhr al-Mulk Radwan of Aleppo
-mempertahankan Tripoli, dari serangan tentera salib pada tahun 1105
Kilij Arslan II
- mengalahkan Manuel I Komnenos pada Pertempuran Myriokephalon, usaha terakhir Byzantine merampas kembali Anatolia dari Turki Seljuk pada tahun 1176
Kayqubad I
- mengalahkan Jalal ad-Din Mingburnu di Arzinjan di Efrat Upper pada Pertempuran Yassi Chemen di 1230

DINASTI ARTUQID
Sokman ibn Artuq
- mengalahkan tentera salib dalam Pertempuran Harran.
Najm ad-Din Ilghazi ibn Artuq
- mengalahkan Roger dari Salerno pada Pertempuran Ager Sanguinis di 1119.

DINASTI DANISHMEND
Danishmend Gazi
-berjaya menangkap Bohemond I dari Antioch pada tahun 1100. Dia meneruskan kempen, memperluaskan jajahan dan menakluki Melitene dalam 1103

EMPAYAR UTHMANIYYAH
Murad I
- mengalahkan Lazar dari Serbia di Pertempuran Kosovo pada tahun 1389.
Bayezid I
- menumpaskan Sekutu Eropah pada Pertempuran Nicopolis di 1396.
Murad II
- merampas Thessaloniki, dari Venice di 1423. mengalahkan Władysław III dari Poland dan János Hunyadi pada Pertempuran Varna pada 1444 dan Pertempuran Kosovo (1448).
Mehmed II
- dia menawan Constantinople, membawa menamatkan Empayar Byzantine abad pertengahan tahun 1453.
Gedik Ahmet Pasha
- menawan Kerajaan Theodoro dan tanah jajahan di Cembalo Genoa, Soldaia, dan Caffa tahun 1475.
Kemal Reis
- mengalahkan Venice di Pertempuran Zonchio pada 1499 dan pada Pertempuran Modon tahun 1500.
Selim I
- mara ke Iran pada 1514 dan menumpaskan Shah Ismail di Pertempuran Chaldiran.He menyerang dan menghancurkan Kesultanan Mamluk dalam Pertempuran Marj Dabiq dan Pertempuran Ridanieh pada 1517.
Suleiman Yang Agung
- Belgrade tewas pada bulan Ogos 1521. Ia mengalahkan Louis II dari Hungary dalam Pertempuran Mohács di 1526. Dia juga mengalahkan Monarki Habsburg pada Pertempuran Szigetvár di 1566
Hayreddin Barbarossa
- Pada bulan Februari 1538 Paus Paulus III berjaya mengumpul armada Kristian (terdiri daripada negara Paus, Sepanyol, Empayar Rom Suci, Republik Venice dan Kesatria Malta) melawan Ottoman, tapi Barbarossa mengalahkan armada gabungan tersebut, diketuai oleh Andrea Doria, pada Pertempuran Preveza
Piyale Pasha
- mengalahkan armada Kristian di Pertempuran Djerba pada tahun 1560.
Lala Kara Mustafa Pasha,
- Penakluk Malta 1565 dan Cyprus 1570-71.
Mehmed III
-menawan Erlau dan mengalahkan pasukan Habsburg dan Transylvania pada Pertempuran Mezőkeresztes pada tahun 1596.
Murad IV
- menawan kembali Baghdad pada tahun 1638 dalam Perang Uthmaniyyah-Safawi (1623-1639)
Köprülü Fazıl Ahmed Pasha
- menawan Heraklion dan menamatkan Perang Crete (1645-1669).
Baltacı Mehmet Paşa
- mecapai kemenangan besar menentang Rusia didalam Pertempuran Prut 1710-1711.
Silahdar Damat Ali Pasha
- menawan Morea dalam Perang Turki-Venetian (1714-1718).
Ahmed al-Jazzar Pasha
- berjaya mempertahankan Acre dari serangan Napoleon Bonaparte pada tahun 1799.
Sultan Selim III
- mengalahkan Laksamana John Thomas Duckworth dari angkatan laut British pada Pertempuran Pertama Dardanelles tahun 1807.
Alemdar Mustafa Pasha
- memimpin pasukannya dari Albania dan Bosnia ke Istanbul pada tahun 1808 dalam usaha untuk mengembalikan Selim III sebagai Sultan
Mahmud Dramali Pasha
- terlibat dalam Perang Kemerdekaan Greece
Reşid Mehmed Pasha
- terlibat dalam Perang Kemerdekaan Greece dan Perang Mesir-Uthmaniyyah.
Omar Pasha
- terlibat dalam Perang Crimea
Mustafa Kemal Atatürk
- menumpaskan tentera bersekutu ketika Perang Gallipoli pada tahun 1915. Dia meyekat kemaraan Rusia pada Pertempuran Bitlis tahun 1916. tewas dalam Pertempuran Megiddo pada 1918 yang menyebabkan jatuhnya Palestin ke tangan British dalam Perang Dunia I.

LAIN LAIN
Mawdud ibn Altuntash
- Panglima perang Turkic ketika Perang Salib Pertama, Gabenor Mosul
Zahir ad-Din Toghtekin
- Ketua tentera Turkic ketika Perang Salib Pertama, Gabenor Damascus dan juga pengasas dinasti Burid di Damascus.

No comments:

Post a Comment